Cart 0
Main.jpg

WH374 - Basic Shape Series Washi Tape

RM 8.90

Basic Shape Series Washi Tape


Dimension: 3cm x 5m, 3cm x 5m (Gold Stamping)


M1.jpg

M2.jpg

M3.jpg

M4.jpg

M5.jpg

M6.jpg

M7.jpg